ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΟΙΚΟΤΕΧΝΙΑΣ -ΦΥΣΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Εργαστήρια και συναντήσεις που στόχο έχουν την ανταλλαγή γνώσεων, μεθόδων και απόψεων για την καλυτέρευση της ποιότητας της ζωής μας και τον φυσικότερο τρόπο διαβίωσης.